Letra H

Himne

himneCant Patriòtic. En els darrers anys s’han anat proliferant nombrosos himnes, sent els més antics i tradicionals els dedicats als Sants patrons. HIMNE A LA MARE DE DEU DE LA MISERICORDIA. Amb lletra de mossèn Bono de l’ any 1917 (apareix en revista San Sebastian) i música “molt popular” que semblen copiades descaradament del Virolai de Montserrat (amb lletra de mossèn Cinto Verdaguer), són possiblement coetànis. No acabem de discernir qui va copiar de qui, però l’autor de tal desaguisat en tot cas seria l’arxiprest mossèn Bono. No es comprén com tenint Vinaròs tans bons músics i organistes, s’arribès a crear aquest plagi, a no ser que algun monjo de Montserrat tinguès alguna cosa a vore amb Vinaròs. HIMNE A SANT SEBASTIÀ.Amb lletra del poeta tortosí mossèn Bellpuig i música de l’organista vinarossenc mossèn Joan Baptista Juan Banasco, l’Himne «Patria i Fe» va ser estrenat en les festes centenàries de 1910. Un altre himne, de les festes de 1916, amb lletra de Paco Argemí i música de Leopold Querol, no va tenir tanta acceptació, perdurant fins els nostres dies sols el primer. En 1960, amb motiu de les festes cinquantenàries, Carles Santos va donar música a un altre himne «del cinquantenari», amb música de Manuel Foguet Mateu.

Comment here

7 + 2 =