Letra G

Gremi dels sabaters

Desconeixem la importància que tenia aquest gremi en la nostra ciutat en temps passats però es trobava en la parroquial el llibre de la seua Confraria dedicada a Sant Crispí i Sant Crispinià, del segle XVII, però encara el cens de 1910 ens dóna la xifra considerable de 59 individus que es dedicaven a eixe ofici de fer sabates de cuiro a mida i reparar-les.

Comment here

− 2 = 4