Letra G

Giner Sorolla, Carrer d’Alfred

Nom donat a un carrer de nova apertura en sessió de l’Ajuntament del dia 19 de desembre de 1995. És paral.lel al carrer del Baix Maestrat.

Comment here

13 − 3 =