Letra G

Giner Giner, Angel

giner(Vinaròs, 1895-¿?). Alcalde de la ciutat durant la Dictadura de Primo de Rivera en Vinaròs. El seu nomenament va ser vertaderament curiòs: amb acte violent de força, a les déu de la nit es van convocar els membres de la Corporació Municipal, sent tots destituits per l’autoritat militar, ostentada pel Tinent Coronel de la «Zona» i sent nomenat nou ajuntament a la una menys quart de la matinada, presidit per Angel Giner. Ocupà altres càrrecs en eixa època com el de tresorer de la «Unió Patriòtica», en el moment de la seua fundació a l’octubre de 1924 i altra vegada el de regidor en juny de 1928.

Comment here

6 + 1 =