Letra G

Gil Lluch, Joan Francesc

gil(Vinarós 27-II-1966). Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Professor de dita llengua en l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona. Guanyador de diversos premis de poesia (Encontre de poesia catalana Jove a Elx en 1983; Francesc Badenes de Alberich en 1983). Ha publicat poesies en la revista «Enllaç» (1983), de la qual va ser director, en “Passadís”, “Quadern de lletres del Baix Maestrat”, i altres.

Comment here

27 − = 22