Letra G

Gil d’Atrocillo

Alcait de Peníscola. Va concedir la Carta Pobla a Vinarós, per manament del Rei, Jaume I el Conqueridor, amb data del 29 de setembre de 1241. El seu nom encapçala i tanca dita carta. Gómez Sanjuán ha escrit diversos articles sobre dit personatge en el setm. “Vinaròs”. Anys després fou el primer Senyor de Nàquera arran de la conquesta. Jaume I va confirmar la donació el 13 de maig de 1273. Li va succeir en dit senyoriu el seu fill Blai. (Hinojosa en “Diccionario de historia medieval del Reino de Valencia”, 2003. Colección Historia.

Comment here

4 + 6 =