Letra G

Gavaldà, Miquel

gavalda1. (Vinaròs 1503? O 18-XI-1520?). Mestre en Arts i Doctor en Medicina per la Universitat de València. Gavaldà va desempenyar una Càtedra o Studium en la Facultat de Medicina Va deixar escrit «Elenchus problematus sive Opusculorum», publicada a València en 1561 en la tipografia de Joan Mey, i en la que explica la seua teoria de sangrar els cossos dels pacients. Un exemplar d’aquesta obra es troba a la Biblioteca Nacional de Madrid, recuperat en fotocòpia en l’actualitat per l’advocat Sebastià Albiol Vidal. També apareix una referència d’aquest personatge a la revista “Arte y Letras”, any V (2ª etapa) nº 13. 31 d’agost 1915. Pàgina 11, en la que dóna com a data de naixement l’any 1503.

2. Un altre Miquel Gavaldà apareix al segle següent en el «Vecindario» de 1646, utilitzant el distintiu de «Don» que com a cavaller empren ell i una sola altra persona.

Comment here

95 − 90 =