Letra G

Gavaldà Bel, Daniel

(Vinaròs, 4-III-1823 – 1890). Músic i compossitor notable. Germà de Josep Gabaldà Bel. Va estudiar música a Tortosa baix la direcció d’ En Joan Antoni Nin, i va ingressar en 1842 en el Conservatori de Música i Composició de Madrid, baix la direcció de Carnicer i d’Albéniz. El 25 de gener de l’any 1844 va obtenir per oposició la plaça de Arxiver-Copiador de música de la Capella Real. En 1847 va ser nomenat mestre de Piano i Solfeig del Col.legi de Santa Isabel de Madrid, càrrec que va ocupar fins l’ any 1866. Va actuar de Censor en les dures oposicions que es van celebrar per a ocupar el lloc de Mestre d’orgue i capella de la Parroquial de Vinaròs. Va deixar escrites i publicades diferents obres de piano i algunes religioses, entre les que destaquen un Métode de Piano, que en juliol de 1879 ja tenia molt avançat.

Los hermanos Gavaldá

Comment here

12 − 10 =