Letra G

García Domènech, Joaquim

(Vinarós 17-VIII-1772 – ?). Polític i escriptor, Jurisconsult i Membre de la Real Acadèmia de Jurisprudència i de la del Dret Espanyol. Vice-secretari de la Diputació de la Societat Econòmica de València en la Cort. Va deixar la seua vila natal als pocs anys per a formar-se en la carrera literària. Va ser un dels editors del periòdic El ciudadano imparcial. Fou nomenat Cap Polític de Zamora en abril de 1820 i poc després Cap Polític Superior de Múrcia, enviant amb aquest motiu una carta d’agraiment a la seua vila nadiua el 8 d’octubre de 1820, document que es conserva a l’Arxiu Municipal de Vinaròs. Ocupant tal càrrec va instal.lar, protegir i presidir la tertúlia patriòtica de Múrcia en març de 1821. A causa d’ haver permés o instigat una acusació falsa contra personatges distingits de la vida política murciana, bastant exaltats, i demostrada la falsetat de la referida acusació se’l va deposar del càrrec el 19 de novembre de 1821, però en ser substituiït per l’intendent Francisco Saavedra, degut a la seua impopularitat determinaren una sèrie de manifestacions en contra d’aquest i a favor del vinarossenc García Doménech, les quals es van agreujar amb un moviment que es va promoure a nivell nacional de desobediència ciutadana. En desembre de 1821 encara va participar en sessions de la Tertúlia Patria de Múrcia quan ja havia estat elegit Diputat a Corts per València per al periode de 1822-1823 i de les quals va ser elegit president del tribunal en 1823. Fet presoner a la caiguda del sistema, es va ordenar el seu trasllat a Madrid el 29 de novembre de l’any següent, 1824. Apareix anys més tard com Vocal de la Junta directiva de Càdis, el 9 d’octubre de 1835. Advocat del Col.legi de dita capital a l’any següent, va ser nomenat assessor de la causa instruida contra certs individus que van conformar una Junta rebel de Còrdoba. Esdevé Diputat per Castelló de la Plana en les Corts Constituents de 1836-1837. L’1 de gener de 1837 va reclamar els emoluments per una assessoria que havia dut a terme i se li va respondre que dita classe de treballs eren gratuïts, i que es feien solsament per l’honor que representaven. (AHN, Consejos, Expediente González Aguirre). Va dixar publicades les obres » Elogio del Excmo. Sr. Conde de Campomanes, Director de la Real Academia de Jurisprudencia práctica titulada de la Concepción, leída en Junta General extraordinaria de 23 de Agosto de 1802″, impresa a Madrid en 1803; i de 1813, “Satisfacción que da al público y al gobierno, sobre lo que acerca de sus procedimientos se dice en un impreso titulado Carta fresca, que se publicó en Madrid en 23 de Agosto de 1813«. A Vinaròs va substituir a la figura del clavari de la confraria de la Puríssima en 1806, que corresponia des d’immemorial als descendents dels Febrer de la Torre des de feia molts anys.

Comment here

− 3 = 1