Letra G

Galwey, Enric

galwey(Irlanda). Comerciant de la Vila. Durant la guerra de la Independència va ser comissionat per la Junta local Guvernativa per anar a les Balears el 4 de juny de 1808 a demanar ajuda als anglesos contra la invassió napoleònica. Amb un lliure passport signat per l’alcalde Silvestre Gassó es va embarcar en un falutxo pagat pel tortosí Joan Baptista Estrany. A l’Arxiu Municipal es conserva la resposta original en anglès que des del vaixell Canopus s’advertia de que en aquell moment no es podien enviar fusells a Vinaròs. La Junta de València va signar el 10 de juny una comunicació agraïnt l’ajuda dels vinarossencs.

Comment here

77 − 69 =