Letra G

Galcerán de Borja, Lluís

Mestre de Montesa. En 24 de febrer de 1691 va concedir aquest Mestre a les nostres autoritats, atenent a la importància de la població, el privilegi de portar els jurats rotllos o xíes colorejades als muscles, i poder dur un joc en la mà al mustaçaf, com a símbol d’autoritat.

Comment here

3 + 4 =