Letra F

Funcionaris municipals

El 6 d’abril de 1769 se’ls prohibeix per Real Decret usar tabac rapé, baix fortes multes i la impossibilitat de col.locar-se de nou. Al març de 1936, el Governador Civil de Castelló envia una circular a tots els ajuntaments recordant les disposicions vigents «que prohiben terminantemente el despido arbitrario de empleados, cualquiera que sea su categoría» pel mal vici arrastrat encara de l’època dels cacics que imposaven els seus amics en els llocs de funcionaris i policies municipals, sense més ni més, destituïnt els anteriors.

Comment here

43 − = 39