Letra F

Fressinier Roca, Joan

fressinier_roca(Vinarós, 23-X-1927). Pianista i compositor. Acadèmic de la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, des de febrer de 1985. El 1983 ell i la seua esposa eren professors de música de l’Institut de Fresnoy, prop de Lille. Resident a París. Fill d’Emili Fressinier i Juanita Roca. Fou gran Premi de Piano del Conservatori de Música de València; és soci vitalici de La Societat Històrica i Literaria polonesa; Professor de Música de l’Institut d’Ensenyament Mitjà a Bohain, França. El 1977 li es concedit el «Prix d’Excellence de Piano» en les oposicions del Concurs Nacional de Música de París, amb la interpretació de la 3a. Balada i estudi número 12 de Chopin. Va actuar donant concerts per Normandia i altres llocs. Va composar diverses obres, entre les que destaquem «Trois Melodies» i altres en honor del nostre paisà Leopold Querol a qui admirava. Va ser el pregoner de les nostres festes en 1989, en el transcurs de les quals va donar un concert a l’Auditori Municipal. És autor d’una nadala en 1989.

Comment here

+ 25 = 32