Letra F

Freginals

Topònim antic. Nom d’una partida del nostre terme municipal citada en el padró de riqueses de 1811. El seu nom fa referència a “farraginals”, camps de ferratge o d’herba pradenca, derivada del llatí “farrago”, conjunt d’herba amb gra. En l’actualitat no es denomina cap partida amb aquest nom.

Comment here

2 + = 4