Letra F

Fraile Esparducer, Mossén Sebastià

Vinaròs 20-I-1805-Castelló ). Arxiprest de Castelló; rector de Vila-real. Havent estudiat la carrera sacerdotal es va trobar que el govern de la nació havia suspès les ordres sacerdotals. Exercí com a secretari del nostre Ajuntament des de 1837 fins el dia 4 d’agost de 1845, càrrec que va complir a la perfecció, sent modèliques les actes per ell redactades, no exentes de cert gust literari. En el pronunciament de setembre de 1840 que donà la vara d’alcalde a Wenceslao Ayguals d’Izco,, es van destituir a 26 empleats municipals i se’l volia rellevar però per un altre, cas que no es va permetre per ser altament respectat per tots. El consistori li agraí els serveis quan es va poder ordenar sacerdot, el 1846, a Tarragona, d’on passà de vicari major a Vila-real, d’on també fou rector i posteriorment com arxiprest a Castelló, on va morir.

Comment here

+ 84 = 92