Letra F

Forner Segarra, Diego

(Vinaròs 1708 – 1784). Presbíter . Doctor en Teologia. Rector i Beneficiat de la Parroquial de Vinaròs. En el seu testament va deixar diverses fundacions, entre elles el pagament d’una festa a S. Joan Nepomuceno. Va publicar l’any 1753 la primera novena a Sant Sebastià, impresa a València, de la que s’han anat fent les posteriors edicions. Com autor que és de la referida primitiva novena en que fa un teixit de grans fets extraordinaris o fets recurrents de la relació de sant Sebastià amb Vinaròs, és l’autor ja molt segurament del conjunt de les diverses llegendes que sobre el sant es coneixen, com la de l’arribada miraculosa de la seua relíquia al nostre poble, poc original i copiada d’altres llocs, que va insertar en dit novenari. Fou un gran propulsor del gremi dels Llauradors i de les seues obres.

Comment here

5 + 2 =