Letra F

Forn de vidre

Wenceslao Ayguals va instal.lar als magatzems de sa casa al carrer de l’Àngel un forn de vidre i cristall, havent demanat autorització a l’Ajuntament que ell presidia el 22 de juliol. La petició es va aprovar per unanimitat perquè“Considerando que la utilidad de la fábrica reporta a esta Villa, tanto por el realce que le dará como por los muchos brazos que podrán emplearse en su trabajo.

Comment here

2 + 1 =