Letra F

Fora Ferreres, Facund

fora_ferreres(Vinarós 1879 – Barcelona 1936). Alcalde de Vinarós des de l’1 de setembre de 1920 fins el 22 de maig de 1921, en que va ser substituit per Severino Guimerà Sanchis. Fundador i president del Centre Instructiu Republicà en 1908. Fundador des de que va deixar de ser l’alcalde, del periòdic local «La Democracia», fent-se càrrec de la seua direcció en juliol següent i del qual sabem que van aparèixer al menys 96 números, pel que coneixem d’un exemplar que es conserva del tercer any (Vegeu «La Democracia») . Era propietari d’una de les dos barraques de peix existents al moll abans de la guerra civil.. Va morir a Barcelona el 14 de desembre de 1936, en el trancurs de la referida guerra, notícia donada “por orden de la Superioridad”, com consta en el registre. Era d’ofici xocolater.

Comment here

6 + 2 =