Letra F

Fora el forat

fora_foratBarri mariner molt modest que es trobava a la part nord de la població, a les afores del primitiu recinte murat i que per aquest motiu segurament rebia eixe nom., ja molt antic

 

 

 

 

 

fora_forat_2Les cases del desaparegut barri de Sant Pere tocaven a la mateixa platja i van ser assolades amb una màquina excavadora el 18 de juliol de 1966, construint-se blocs de noves vivendes per a mariners en la part sud, conegudes com barri de la Verge del Carme. Als seus veïns se’ls anomenava forinyos. Segons documentació aportada per J. Bover el nom ja apareix en un document de l’any 1773 i fa referència a que es dóna llicencia als Justicia, Procurador i Síndic de la nostra Vila a que havent-se estropejat l’embarcador conegut com de «la vila» (segurament emplaçat a la platja del Fortí), s’autoritza a utilitzar el denominat de «Fora Forat» o el de La Magdalena (actual port. Setm. Vinaròs 18-2-95).

 

fora_forat_3 fora_forat_4

Comment here

+ 32 = 41