Letra F

Fogueres de Sant Joan

Encara als anys trenta permaneixia viva a Vinaròs l’antiga costum de fer fogueres per Sant Joan, a l’estil de les que estan tant en vigor encara per tota Catalunya. Així ho corrobora la noticia que es llig a la revista local “San Sebastián” del 28 de juny de 1931: “La víspera de San Juan, siguiendo tradicional costumbre, se hicieron diferentes hogueras en varias calles de la ciudad.”

Comment here

61 + = 69