Letra F

Flor del dia, La

Societat obrera vinarossenca formada per mariners. En febrer de 1921 van ser detinguts el seu president i el secretari per fer pagar quotes i multes massa elevades als seus socis. Nom amb que apareix nomenada també la socitat obrera integrada pels treballadors mariners pescadors denominada «La Luz del dia» i que en 1920-1921 va promoure una vaga contra la dels patrons, denominada «El Progreso» (Vegeu La Luz del Dia i «La Unión».

Comment here

8 + 2 =