Letra F

Fishing

Nom d’una urbanització moderna de xalets, construida als anys vuitanta, a la costa sud de la població, junt a la carretera de la costa i prop de la Cala Puntal. No sabem si aquesta paraula anglesa vol fer rememoració del nom de la factoria que el vinarossenc Josep Mª Puigcever Farcha posseïa a Lagos, i en la que van passar llargues temporades alguns vinarossencs, ben qualificats en el seus oficis.

Comment here

− 2 = 6