Letra F

Figuereta – Figueretes

Topònim. Nom d’una de les partides del nostre terme municipal, tocant al camí de la Ratlla, o de la partició amb Sant Jordi. Es citada com a “Figueretes” en el padró de riqueses de 1811. Està situada tocant a la partida de les Suterranyes altes.

Comment here

41 − 35 =