Letra F

Ferrer Gombau, Fra Damià

ferrer_gombau(Vinarós 20-VII-1614 – 1677). Abat Mitrat de Benifassà. Va ser elegit tres vegades per a tal càrrec, en diferents quatrienis alternat el seu manament amb l’abat sanmatevà Josep Antolí Blau. Fra Damià Ferrer que havia nascut en 20 de juliol de 1614, va aplegar a ocupar el càrrec de Jutge Comptador de la Diputació de València. Molt jovenet va entrar a Benifassà on va destacar pel seu talent extraordinari. Va ser enviat al Col.legi de Osca on va completar la seua formació. Orador prestigiòs va predicar a Tortosa i a l’Ermita de la Font de la Salut, lloc de fama nacional en aquells temps i va dixar manuscrits uns sermons. Elegit en el primer seu quatrieni de 1656, als 42 anys, va convocar un Capítol Provincial, peró va haver de patir unes manifestacions contra el convent per part dels pobles de la Tinença. Acompanyat de quatre monjos va presidir de Pontifical els actes solemníssims de la benedicció de l’església del Convent de Sant Francesc en Vinaròs. Passat el primer quatrieni va ser nomenat Definidor i altra volta elegit per a un segon quatrieni, intervenint en la questió dels drets d’herbatge de Vinaròs sobre els terrenys del convent, que va resoldre en pau. Durant aquest segon manament es va rematar el campanar del convent i es van instal.lar dos campanes. Després de ser altra vegada Abat mitrat per tercera vegada, se’l va nomenar, en 1677, Vicari General per a l’Aragó i Navarra, i va morir al poc temps, el 18 de setembre del mateix any.

Comment here

82 − = 78