Letra F

Ferrer, Fra Jaume

(Cervera del Maestrat,?-? ). Religiòs de Sant Geroni de l’Escorial. Organista i Mestre de Capellà del monestir esmentat. Mentre estava a Cervera a causa de la guerra del Francés, va ser nomenat Mestre de Capella i Organista de Vinaròs provisionalment el 12 de maig de 1809. El 1799 havia format part del tribunal examinador de l’anterior organista Mariano Ledesma. Va estar en el càrrec poc temps, ja que el 13 de juny del mateix any 1809 es va contractar a Josep Bonau, treballant durant un curt període conjuntament fins el 4 de juliol de 1812, en que se li va concedir un Benefici en el seu poble, que va disfrutar fins l’acabament de la guerra i posterior retorn a l’Escorial. L’ arxiu de les obres d’orgue de Vinaròs de 1819 contenia algunes de les seues peces, com una Missa, una marxa, «Siendo de los parvulillos» (Villancico), «En pobre cueva» (id.), Sacris Solemnis» (motet), Passió a 4 veus per al Divendres Sant, Lamentacions, Passio per al Diumenge de Rams, Lletania, Haec est dis i Secuencia, etc.

Comment here

2 + 1 =