Letra F

Ferras, Eduard

(Vinaròs, segle XIX). Va estrenar la seua obra «Debut de un periodista«, una comèdia en dos actes, en una velada de teatre del Centre Cultural, de la Colònia vinarossenca a Barcelona, en agost de 1920, amb escàs èxit de públic.

Comment here

71 − = 70