Letra F

Ferrando, Vinya de Guillem

Topònim. Es utilitzat com a tal a l’establiment nº 11 del Lloctinent de Justícia, en que es parla dels salaris dels “veadors”.

Comment here

37 + = 46