Letra F

Femers, Els

Nom de la raval existent fora dels murs de la població al segle XVI i que va donar origen a la plaça sant Antoni (La Mera).

Comment here

83 + = 89