Letra F

Feliu Valero, Joan

Teniente de Navio, comandante de marina de Vinaròs, molt apreciat entre la gent de la mar, especialment dels mariners. Va reconstruir en l’any 1920 la Junta de Salvamento de Naufragos del puerto de Vinaròs. (A.C.A.V.)

Comment here

+ 17 = 20