Letra F

Federación de Sociedades Obreras

Entitat promoguda l’any 1921, i que englobava totes les societats obreres de la ciutat, formades a finals del segle XIX. Estava presidida en 1923 per Sebastià Pedra, que ocupava el càrrec de secretari dos anys abans.

Comment here

65 + = 66