Letra F

Febrer, Rafel

(Vinaròs, segle XVI). Doctor en Medicina, Sacerdot. Apareix nomenat en un bateig del 8 de setembre de 1561 com que “Fonch compare (padrí) lo Reverent Mossèn Rafel Febrer, Dr. En Medicina”.

Comment here

30 − 22 =