Letra F

Febrer i Rabasa, Joan Baptista

(Vinaròs 16-XI-1649). Casat amb Margarita de La Torre i de La Torre (infançons de l’Aragó). Pares del primer Febrer de La Torre. Fill descendent de Joan Baptista de Febrer i de Muñoz, nascut en 28 de març de 1629 a Vinaròs.

Comment here

6 + 4 =