Letra F

Febrer Grau, Fra Francesc. Fra Francesc de Vinaròs

febrer_grau(Vinaròs segle XVIII). Frare caputxí. Eminent teòleg, Provincial de la Orde dels Caputxins menors, Qualificador del Sant Ofici, Examinador de la Nunciatura.. No s’ha de confondre amb l’altre Francesc de Vinaròs, del segle XVI, Vicari General de Flandes (Vegeu Francesc de Vinaròs). Aquest Fra Francesc Febrer, Fra Francesc de Vinaròs, ocupant els eminents càrrecs, va ser invitat en 2 de maig de 1766 a pronunciar eloquent sermó de rogativa en l’església parroquial, per a que Déu s’apiadés d’aquest poble i fes desaparèixer certes enfermetats infeccioses que l’afligien, sent traslladades les imatges dels sants patrons, la Verge de la Misericòrdia i Sant Sebastià, des de l’ermita a la Vila. Anteriorment va ser autor de la “Oración proclamatoria que en las fiestas que por la exaltación al trono de nuestro Católico Monarca Fernando VI hizo la muy Noble y Fidelísima Villa de Castellón de la Plana el dia 28 de Agosto de 1746”; aquesta obra va ser impresa a València.

febrer_grau_2

Comment here

75 + = 77