Letra F

Febrer (de la Torreo) i Pedro, Joaquim

(Vinaròs, 10-VIII-1777). Va entrar a l’igual que ho havia fet el seu germà Josep un any abans, com a Guàrdiamarí en la Companyía de Cartagena el 25 de gener de 1794. Segons diferent informació que ens dóna el Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura de desembre de 2001-gener 2002, es confon la seua data de naixement amb la del seu germà on diu que va nàixer el 31 de maig de 1775, va sentar plaça el 16 de novembre de 1793 i alcançà la categoria d’alfères de Nau en 1802.

Comment here

6 + 4 =