Letra F

Febrer (de la Torre) i Mon, Angel

(Madrid, 1-V-1863). Fill de Josep Maria Febrer de la Torre i de Mercedes de Mon i Velasco. L’any 1917 contribueix amb 250 pessetes per a l’erecció del monument a Costa i Borrás. Pareix ser que amb ell es perd ja l’antiga nissaga dels Febrer de la Torre, sent l’ últim del que es tenen notícies (Vegeu Febrer Bertran, Antoni Joaquim).

Comment here

− 1 = 1