Letra F

Febrer (de la Torre) i Llano, Josep María

(Madrid, 21-VIII-1827). Cap de l’Administració Civil. Predecessor de Manuel Maria Febrer de la Torre i Mon; fill del vinarossenc Manuel Mª Febrer de La Torre i González, Brigadier i Gentilhome de Sa Majestat i de la madrilenya Manuela de Llano i Cerrillo. Casat a Madrid amb Mercedes Mon i Moore el 16-XI-1858. El 3 d’abril de 1877 atorga des de Cadiz, encara que residia a Madrid, poders per escriptura notarial a Lluis Arseguet per a vendre totes les propietats que quedaven dels seus avantpassats a Vinaròs. Era en aquell moment vidu i tenia quaranta tres anys. Es va emportar la imatge de la Puríssima a sa casa de Madrid, invocant drets antics, encara que per un plet s’havia atorgat a la Parroquial. Testimonis de l’època manifestaven el gran pesar de la població que van vetlar la imatge la nit abans com si fos un enterrament i ploraven a llàgrima viva, quan embalada dins d’una caixa de fusta, la traien de la casa pairal de la raval del Socors. Per escriptura davant del notari de Barcelona, Ignasi Ferrán i Sobrequés, feia donació del Patronatge de l’altar de la Puríssima en 4 de març de 1874, a Josep Maria Febrer i Calderó, Marqués de Gironella.

Comment here

21 − = 15