Letra F

Febrer (de la Torre) i Llano, Jacobo

(Madrid ?, 1829). Coronel de Cavalleria, Tinent Coronel del Cos de l’Estat Major de l’Exèrcit. Dos anys més menut que el seu germà Josep Maria. Als quaranta un anys era encara solter i residia a Madrid juntament amb el seu germà i germana Dolors, aquesta déu anys més jove i també fadrina, al carrer de san Agustí, número 2. Tots tres eren fills del Brigadier dels Exèrcits Nacionals, Manuel Maria Febrer de la Torre.

Comment here

9 + 1 =