Letra F

Febrer Bertran, Antoni Joaquim

Antonio Febrer de la Torre1Marquès de Gironella. (Barcelona) Darrer i actual descendent dels Febrer de la Torre. Conserva com a preuat patrimoni de la família el llibre manuscrit en que apareixen tots els membres d’aquesta il.lustre nissaga vinarossenca. Casat en la primera quinzena de novembre de 1995 amb Maria Fernanda Buira Pérez. Ha facilitat abundants dades i algunes de les fotografies sobre alguns dels Febrer de la Torre que aquí apareixen.

Comment here

− 6 = 1