Letra F

Fauna

Tota la nostra fauna autóctona ha anat en regressió constant a mesura que els cultius de regadiu han anat invadint el terme. Així hem vist desaparèixer en els darrers temps els senglars, teixons, raboses, gats cervals i genetes. Queda constància escrita a l’arxiu municipal de les batudes dirigides a l’eliminació de llops: una el 4 de maig de 1813, en temps de la dominació francesa i una altra posterior, baix l’alcaldia de Demetri Ayguals d’Izco, de l’11 de març de 1869; “A la batida fueron 16 hombres, conocedores del término y de las armas. Estuvieron ocupados cuatro días sin resultado positivo. Se les pagó seis reales a cada uno y por cada día, según se especifica en la sesión del día 18 del mismo mes” (Bover Puig en Se manda hacer una batida contra lobos, en 7 Dies de 3-V-2003). Els eriçóns són cada vegada menys abundants i les aus nocturnes poc freqüents. Sols algunes poques parelles de perdius es deixen vore amb les cries a la primavera. Les tórtores, conills i llebres són les peces de caça més abundants, encara que aquest pateixen la mixomatosi. Els tords es cacen amb el parany en els pobles veïns, a pesar d’ésser el sistema molt controvertit per les normes de la Unió Europea. La garsa blanca i negra (urraca) ha anat invandint les nostres terres, sent voraç depredadora de tota classe d’ous d’altres aus, fent desaparèixer els lluerent, gafarrons, cadarneres, pinzans, etc. tant abundants en altres temps.

Comment here

20 − = 19