Letra F

Farga, Carrer de J.S.

IMG_20121105_175453Carrer de nova apertura. Se li va dedicar a Josep Sebastà Farga Esteller en 1988, ens sessió del Ple Municipal del dia 8 de juny. El carrer arranca des del de Maria Auxiliadora i és paral.lel al de Fra Pere Gonel.

 

 

 

 

Comment here

5 + 4 =