Letra E

Estret – estretets

L'estret 2014 (8)Lloc mol angost del llit del riu Cervol, que conserva aigua estancada durant part de l’any. Possiblement serviria de dipòsit als habitants del poblat ibèric que devien utilitzar el camí que baixa per prop del “tentadero” i que precisament desemboca en aquest paratge. En juliol de 1921, membres de la societat dels caçadors van construir una passarel.la o pontet per a passar d’una banda a l’altra de riu. Aquesta passarel.la va ser refeta amb més gust i reforçada en juliol de 2000. Com a curiositat citarem l’aparició d’anguiles en l’aigua que s’arreplega allí procedent de les riuades el juny de 1988. El nostre poeta local J. S. Farga va publicar el poema Voreta l’estret en el setmanari “Vinaroz” del 30 de maig de 1970.

L'estret 2014 (7)

Comment here

53 − = 51