Letra E

Esteller, Tomás

(Vinaròs, segle XVIII) Militar. Capità de l’exèrcit. Apareix citat per Borràs J. com Capità de milícies i coetani d’altres capitans: SORTIDES DE MILICIES: Durant eixe any de 1809 es van efectuar per les tropes vinarossenques poc abans esmentades, les següents sortides: a Benifassà, S. Mateu, Morella, baix les ordres dels capitans Nicolau de Bécar, Manuel Febrer de la Torre i Tomàs Esteller, ascendint totes les despeses a un montant de 10.439 reals”.

Comment here

2 + 7 =