Letra E

Esteller, Manuel

Es citat en el «Vecindario» de 1754 com un dels set cavallers de la vila -de l’estat noble. Casat amb Isabel González, fou pare del cavaller Joaquim Esteller i González.

Comment here

5 + 4 =