Letra E

Esteller i González, Joaquim

Consta com un dels set cavallers de l’estat noble en el «Vecindario» de l’any 1754. Casat amb Lluïsa Ferran, era el pare del més conegut, Baltasar Esteller i Ferran, i també del guardamarí Josep Joaquim Esteller Ferran i residia al carrer de sant Vicent.

Comment here

42 − = 40