Letra E

Esteller Forés, Felip

(Vinaròs,?-16-XII-1914). Enginyer. Títol d’Il.lustríssim. L’any 1882 l’Ajuntament, que volia fer l’eixample de la ciutat, va consultar-li la manera per a que resultés menys gravosa per als veïns i industrials. Abans de 1913 va adquirir els terrenys per a la construcció de la primitiva ermiteta de Sant Roc i per tant se’l considerava el seu fundador i gran benefactor. Tenia dos germanes, Tanita i Rogelia, a qui Melquíades Forés havia dedicat el llibre de lectures morals «Páginas Sueltas», publicat el 1879. El seu germà Julian ESTELLER FORÉS,. (Vinaròs), va morir a València el 26 d’octubre de 1915.

Comment here

− 6 = 1