Letra E

Esteller, Carrer de

Nom que se li volia posar, el 1884, a la travessera de Sant Agustí, és a dir l’actual travessera d’Agustí Safon. El motiu pel qual se li volia imposar aquest nom era per ser el carrer on havia nascut aquest personatge, però com dels nobles Esteller n’hi ha tants de destacats, no podem assegurar de moment de qui d’ells es podia tractar.

Comment here

87 + = 91