Letra E

Esteller Arnau, Josep

esteller_arnau(Vinaròs 1932). Coautor amb Miquel Angel Baila Pallarés de la història del Vinaròs club de futbol que es va publicar per Editorial Antinea, amb el títol “De les Capçades al Cervol”. Anteriorment i deguda únicament a la seua sola mà va publicar a les pàgines centrals de la revista mensual “Crònica de Vinaròs” una més senzilla història sobre el mateix tema, i que van anar sortint a la llum al llarg dels anys 1994, 1995 i gener de 1996. Entusiasta seguidor infatigable del Vinaròs C. de F. des de la seua joventut, és l’autor de nombrosíssimes de les cròniques dels partits, de moltes incidències de les assemblees, estat dels ànims, i demés, signant moltes amb el pseudònim de Jésar.

 

 

 

esteller_arnau_2

Comment here

69 − = 61