Letra E

Esteller, Alexandre

(Vinaròs). Fill del militar Joan Baptista Esteller i Gómez de Ceballos. Fou autor de la biografia del seu pare. La Biblioteca Nacional conserva un exemplar de la seua interessant biografia que fou impresa a Madrid en 1843 en la imprempta de la Viuda de Vega.

Comment here

+ 25 = 28