Letra E

Estebanillo González

estebanilloObra picaresca anònima de la Literatura Castellana editada l’any 1645. El nom de la nostra ciutat apareix citat com en altres obres literàries de la mateixa època i pel mateix motiu: a causa del nostre port, que llavors era el més important de la regió. Diu Estebanillo: «desembarquéme en Vinaroz, con todos los señores que iban en aquella armada, y la gente de guerra fue a desembarcar a los Alfaques de Tortosa. Púsose en camino D. Melchor de Borja, y yo…».

Comment here

1 + 7 =