Letra E

Estat de seti

En juliol de 1916 es va decretar el «Estado de Sitio» en tot el territori espanyol, quedant suspeses totes les garanties constitucionals, com les de seguretat personal, inviolabilitat del domicili i correspondència, llibertat de conciència, treball, comunicació, reunió i associació. L’alcalde Felip Ferrer Flos va haver de delegar l’autoritat en el Comanant Militar de la Zona de Vinaròs.

Comment here

56 + = 59